Menampilkan 1 Hasil
-Fikih Fikih Ibadah

Beginilah Hukum Memegang Tongkat bagi Khatib Saat Khutbah Jum`at

Landasan Hukum Memegang Tongkat Ketika Berkhutbah Memegang tongkat termasuk perkara yang dianjurkan bagi seorang khatib dalam khutbahnya, demikian dalam mazhab Imam As Syafi’I dan mazhab imam Malik dan imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab Al Umm jil. 1 hal. 272 Al Imam As Syafi’I berkata:  أحب لكل من خطب – أيَّ خطبة كانت – أن …