Menampilkan 1 Hasil
biografi imam syafi`i
-Fikih

Mengenal Biografi Imam Syafi`i

Nama Dan Nasab Beliau adalah seorang Imam yang berasal dari suku Quraiys Mujaddid di abad kedua hijriyah bernama: Muhammad bin Idris bin Al ‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’ Al Hasyimi. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdu Manaf bin Qushay. Beliau dilahirkan di Ghazza (Palestina) tahun 150 H bertepatan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah. …